Gud i buddhismen

Gud i buddhismen Nogen gange bliver jeg spurgt om forholdet mellem Gud og buddhismen. De nedenstående spørgsmål er dejligt konkrete, så de var nemme at svare på 😉 SPØRGSMÅL: Jeg har nogen spørgsmål om Gud i relation til buddhismen. 1) Kan man, indenfor buddhismen, sige at Gud er lig med Sindet? 2) eller at man kan nærme sig Gud gennem sindet? 3) og at Sindet er lig med Selvet? Altså, at Selvet er lig med Gud? SVAR: Gode spørgsmål, som jeg lige vil dele op så svaret kan blive bare nogenlunde præcist. Generelt vil jeg sige, at det jo i
Read More

Historien om Shantideva og Bodhicaryavatara – en røverhistorie

  Bodhicaryavatara – Vejen til det vågne liv – skrevet af den indiske munk Shantideva i det 8. århundrede, er en klassisk Mahayana tekst der er særligt udbredt og elsket i Tibet. Det er en af Dalai Lamas foretrukne tekster og han har sagt at “If I have any understanding of compassion and the bodhisattva path, it all comes from studying this text.” Der findes ikke nogle pålidelige historiske vidnesbyrd der kan fortælle os hvem Shantideva var, og fortællingen om hans liv er således indhyllet i myter og legender. Fortællingen siger at Shantideva, som det også var tilfældet med Buddha,
Read More

Mahasatipatthana suttaens indhold

Buddhaen sagde engang at han ville være i stand til at svare på spørgsmål om satipatthana (sindsnærværstræningen, Mindfulness) uden at gentage sig selv eller udtømme sine svar, om så der blev stillet spørgsmål i et helt århundrede. Indholdet i Mahasatipatthana suttaen er da også omfattende og kan siges i sig at rumme en fuldstændig anvisning på en praktisk træningsvej til at opnå indsigt, samt en fremlæggelse af de allermest centrale buddhistiske doktriner. For tiden gennemgår vi i Tendais københavnergruppe suttaen og tager fat på en ny Sati fra gang til gang. For overskuelighedens skyld er her en skematisk oversigt over
Read More

Chih-i´s systematisering af Buddhaens lære

Chih-i var en kinesisk munk der levede i Kina fra 538-597. Han grundlagde T’ien T’ai skolen der senere skulle blive til Tendai i Japan. Her er et uddrag fra bogen “Marathonmunkene fra Hiei bjerget” af John Stevens. Oversat af Shomon Pia Trans. Bogen kan købes i Tendais e-shop ved at klikke her: Almindelig bog e-bog “Ifølge traditionen fulgte Chih-i oprindeligt Ch’an (Zen) skolen, men blev med tiden utilfreds med skolens benhårde afvisning af respektfuld tilgang til fortidens mestre og enhver form for hjælp, internt såvel som eksternt. Chih-i foretrak en mere intellektuel tilgang, hvor man kunne kombinere sutrastudier og filosofiske
Read More

McMindfoolness

Mindfulness er blevet tidens helt store spirituelle modefænomen. Mindfulness tilbydes som metode til alt fra stress reduktion, alkohol og stofafvænning, fobi behandling, træning af soldater og effektiviserings og produtivitetsoptimering af medarbejderkvæg. Velhavende forretningsmænd tilbydes sågar mindful golftræning, så de små kugler med fokuseret sindsnærvær kan skydes i hul. Mindful golf og krigstræning. Ak ja – det havde Buddhaen nok alligevel ikke set komme på trods af hans store altomfattende oplysning. Mindfulness er blevet en lukrativ industri og produktbeskrivelserne befinder sig oftest på platitudernes overdrev og lanceres i mundrette fængende overskrifter: LEV I NUET med mindfulness, kend dig selv på den
Read More

Nagarjuna – tomhedens poet

Den indiske munk Acharya Nagarjuna betragtes af mange i Mahayana buddhismen, for at være den vigtigste personlighed i hele den buddhistiske tradition, næst efter Buddhaen – nogle refererer endog til ham som den anden Buddha. Eksempelvis er han optegnet i Tendais ”stamtræ” af patriarker som nummer 2 efter Shakyamuni Buddha. I øvrigt efterfulgt af Chi-i. Som det er tilfældet med mange store religiøse mestre i alle religiøse og spirituelle traditioner fortaber fortællingen om Nagarjunas liv sig i myternes og helgenlegendernes glorificerende tåger, men det menes at kunne slås fast, at han levede og virkede i det andet århundrede efter vor
Read More